WOZ waarde Rotterdam stijgt explosief

De WOZ waarde Rotterdam stijgt explosief zo schrijft het AD op 30 september 2021. Dat is ook geen wonder want de WOZ waarde wordt bepaald aan de waarde van de woningen. Voor de WOZ 2022 gaat het om de waarde die de woningen op 1 januari 2021 hadden. De gemiddelde stijging van de WOZ waarde 2022 in Nederland zal rond de 7% komen te liggen is de verwachting. In Rotterdam echter zal de stijging volgens het AD uitkomen op wel 11,4% waarmee de gemiddelde waarde van een huis is Rotterdam uitkomt op € 245.000,-. Ben je op 1 januari eigenaar van een woning of bedrijfspand dan krijg je aan het begin van elk jaar een aanslag Gemeentelijke Heffingen. Op deze aanslag vind je de aanslagen voor Onroerende zaakbelasting, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing én de jaarlijkse waardebeschikking (WOZ).

De WOZ waarde Rotterdam wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft taxateurs in dienst die de WOZ waarde Rotterdam vaststellen. De taxateurs taxeren daarvoor meerdere panden per jaar en noteren die gegevens in een speciaal daarvoor gebruikt computerprogramma. Net als de gegevens van verkochte panden rondom de peildatum (1 januari voorgaand jaar) en de gegevens van het Kadaster. Met deze gegevens worden vergelijkbare panden getaxeerd. Op de aanslag is te zien met welke twee panden je huis wordt vergeleken. Het is zaak om deze gegevens goed te controleren want als de gegevens van de panden waarmee je huis wordt vergeleken niet overeenkomen kunnen dit bezwaarpunten opleveren. Denk hierbij aan:

·         Rijtjes woning, vrijstaande woning, twee onder een kap

·         Wel of geen garage

·         Inhoud van de woning en oppervlakte van het perceel

·         De ligging van de woning; veel of weinig groen, scholen, winkels, snelwegen, industrie, windmolens

Waarom is controleren van de WOZ waarde nodig

De WOZ waarde Rotterdam is bepalend voor meerdere soorten belasting en heffingen zoals;

·         De OZB (onroerend zaak belasting) die je betaald als eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond

·         De waterschapsbelasting; die je betaalt als eigenaar of huurder voor het gebruik van de watervoorziening (verschillend voor een één- op meerpersoonshuishouden)

·         De inkomstenbelasting; moet worden betaald over inkomsten uit werk en over vermogen

·         De vermogensbelasting; die je betaalt over vermogen boven een bepaald bedrag

·         De roerende ruimtebelasting; voor eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken

Hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de belastingen. Als je het niet eens bent met de WOZ waarde van je woning kun je hiertegen bezwaar aantekenen. LET OP; dat kan alleen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke Heffingen! Je hebt dus niet zo veel tijd om bezwaar aan te tekenen.

Gratis bezwaar laten aantekenen door een gespecialiseerd bureau

Je kunt gratis bezwaar tegen de WOZ waarde Rotterdam laat aantekenen door een gespecialiseerd bureau. Bij een gespecialiseerd bureau werken taxateurs en juristen die zijn gespecialiseerd in WOZ-zaken. Ze kunnen gratis bezwaar voor je aantekenen omdat ze, bij honorering van het bezwaar, de kosten vergoed krijgen door de gemeente Rotterdam. Wordt het bezwaar afgewezen dan nemen ze de kosten voor eigen rekening. Twijfel je of je bezwaar wilt indienen tegen de WOZ waarde vraag dan advies aan bij een bezwaarmakers bureau of meld je direct aan. Het kost je niets, het kan je wel wat opleveren!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *